Forever Living Products i aloe vera

Uzyski uskutecznionych analiz poświadczyły, że między miąższem aloe vera w stanie rześkim, a miąższem normowanym w sposób żywiołowy nie ma kluczowych sprzeczności. Miąższ Aloe Vera, będący produktem
Forever Living Products, jest tym samym taki sam jak ów, jaki wolno otrzymać po przekrojeniu niedawno zerwanego liścia z aloesu. Nic wiec nadzwyczajnego, iż Międzynarodowa Rada Naukowe d/s Aloesu (IASC – International Aloe Science Council) właśnie firmie Forever Living Products, jako pierwszej z tych, jakie mają w ofercie aloe vera asygnowała swoją Stempel Aprobaty. Rada ta powstała w 1981 roku, by ochraniać sektor aloesowy przed nieuczciwą rywalizacją i stać na straży jakości sprzedawanych wyrobów aloe vera. W roku 1982 w skład Rady wchodziło już 25 członków – firm produkujących i sprzedających wyroby, jakich przewodnim szczegółem jest miąższ aloesowy. Aby wykluczyć podejrzenia o oddziaływanie którejkolwiek z nich na wole IASC, analizy zleca się kilku niezależnym laboratoriom. Certyfikat postaci drukowany jest ledwo tym jednostkom, których wyroby spełniają określone wymagania.Od 1982 roku Forever Living Products zachowuje prawo do umieszczania Pieczątki Zgody IASC na swoich produktach, których decydującym czynnikiem jest bezgrzeszny, naturalnie stabilizowany miąższ Aloe Vera.Nasze wyroby osiągnęły też znamię koszerności oraz pieczęć islamską, ustanawiające kolejne zatwierdzenie ich ogólnoświatowej marki. Zostajemy w zgodzie z dyrektywami PETA, co oznacza, iż nie testujemy naszych wyników na zwierzętach.